Malakološki muzej

Srida 3
Tel: +385 (0)21 620 261
Radno vrijeme: 10.00 - 12.00 & 18.00 - 21.00

VI - IX

Najveća zbirka školjaka na ovom području s izlošcima iz akvatorija Baške Vode i Jadrana, ali i svih svjetskih mora i oceana.

HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365 Stay safe in Croatia