Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva TZO Baška Voda:

• pisanim putem na adresu:
Turistička zajednica općine Baška Voda
Obala sv. Nikole 31
21 320 Baška Voda

• putem elektroničke pošte:
szitzo@baskavoda.hr

• telefonom na broj:
+385 (0)21 620 713

Službenica za informiranje TZO Baška Voda: Ivana Tomaš

Turistička zajednica općine Baška Voda ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna.
 

Pravni okvir

Propisi iz turizma: www.mint.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

Preuzimanja

Zakljucak i misljenje o provedenom nadzoru rada i poslovanja tzo bv u 2020 (427,954 kB)
Izvjesce o revizorskom uvidu 2020 (4,117 MB)
Izvjesce o izvrsenju programa rada tzo bv 2020 (4,358 MB)
Statistika dolazaka i nocenja po zemljama posjetitelja 2020 (149,444 kB)
Statistika dolazaka i nocenja po vrstama smjestaja 2020 (156,636 kB)
Program rada tzo baska voda za 2021 godinu (8,006 MB)
Poslovnik o radu turističkoga vijeća TZO Baška Voda (70,914 kB)
Poslovnik o radu skupštine TZO Baška Voda (1,07 MB)
Poziv članovima TZO Baška Voda na izbor predstavnika u skupštini (140,288 kB)
Statut TZBV – 20200730 (228,666 kB)
Gfi i revizorsko izvješće za 2019. godinu (4,478 MB)
Privremeno zatvaranje Grand hotela Slavia (128,658 kB)
Rješenje - Upisnik turističkih zajednica (214,379 kB)
Financijska izvjesca 2014 (5,849 MB)
Gfi i revizorsko izvjesce za 2017 (3,542 MB)
Gfi i revizorsko izvjesce 2018 (4,199 MB)
Godisnje izvjesce pravo na pristup informacijama (17,669 kB)
Godisnje izvjesce pravo na pristup informacijama (216,958 kB)
Godisnji financijski izvjestaji i revizorsko izvjesce o uvidu u financijske izvjestaje za razdoblje koje zavrsava 31 12 2016 tzo bv (4,197 MB)
Izvjesce o obavljenom nadzoru 2014 (164,653 kB)
Izvjesce o radu tzo baska voda za 2016 (2,021 MB)
Izvjesce o radu i analiza turistickog prometa u 2017 godini (1,873 MB)
Odluka izmjene i dopune programa rada i financijskog plana 2014 (132,122 kB)
Program rada i financijski plan 2015 (5,392 MB)
Program rada i financijski plan 2016 (4,702 MB)
Stat 2017 godina (123,635 kB)
Program rada i financijski plan tzo baska voda za 2017 (4,573 MB)
Program rada i financijski plan tzo baska voda za 2018 godinu (4,604 MB)
Statistika po naplatiteljima 2015 (258,1 kB)
Statistika po zemljama 2015 (303,141 kB)
Stat tzbv 2016 (477,108 kB)
Statut tzo baska voda (104,79 kB)
Turisticki promet po zemljama 2018 godina (187,779 kB)
Financijska izvjesca za 2017 godinu za basku vodu promajnu bratus i krvavicu (3,437 MB)
Izvjesce o obavljenom nadzoru u 2017 godini (181,036 kB)
Financijsko izvješće TZO Baška Voda za 2018. godinu (3,47 MB)
Izvješće o radu i analiza turističkog prometa za 2018. godinu (2,186 MB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda za 2020. godinu (1,924 MB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda - Promajna za 2020. godinu (1,003 MB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda - Bratuš za 2020. godinu (937,609 kB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda - Krvavica za 2020. godinu (986,761 kB)
Odluka o potporama 2019. godina (99,115 kB)
Odluka o potpori uređenju crkve u Topićima 2019. godine (82,731 kB)
Zapisnik s 2. sjednice Skupštine TZO Baška Voda (7) 2019. godine (608,76 kB)
Zapisnik s 2. sjednice nadzornog odbora TZO Baška Voda (7) 2019. godine (148,268 kB)
Zapisnik s 2. sjednice Turističkoga vijeća TZO Baška Voda 2019. godine (772,6 kB)
Zapisnik s 3. sjednice Skupštine TZO Baška Voda 2019. godine (559,607 kB)
Zapisnik s 3. sjednice Turističkoga vijeća TZO Baška Voda 2019. godine (312,684 kB)
Zapisnik s 3. sjednice nadzornog odbora TZO Baška Voda (7) 2019. godine (115,5 kB)
Zapisnik s 4. sjednice Skupštine TZO Baška Voda (7) 2019. godine (608,759 kB)
Statistika po zemljama za 2019. godinu (187,312 kB)
Statistika po naplatiteljima za 2019. godinu (176,448 kB)
Izvješće nadzornoga odbora TZBV za 2019. godinu (123,991 kB)
Zapisnik sa 4. sjednice nadzornoga odbora TZBV (91,313 kB)
Zapisnik s 5. sjednice turističkoga vijeća TZBV (120,452 kB)
Zapisnik sa 6. sjednice turističkoga vijeća TZBV (90,932 kB)
Izvješće o radu TZBV u 2019. godini (438,861 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu (307,41 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu – Promajna (292,493 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu – Bratuš (288,096 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu – Krvavica (290,936 kB)
Odluka o izmjeni financijskoga plana TZBV za 2019. godinu (64,469 kB)
Odluka o izmjeni financijskoga plana TZBV za 2020. godinu (67,08 kB)
Statistika dolazaka i posjetitelja 202007 (174,657 kB)
Statistika dolazaka i posjetitelja 202007 (186,8 kB)
HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365 Stay safe in Croatia