Usluge

Turistička inspekcija

Turistička inspekcija

Trg Tina Ujevića 1/1, Makarska
+385 (0)21 612 555
Banka

Banka

Obala sv. Nikole 29
+385 (0)21 620 330
Ljekarna

Ljekarna

Blato 6
+385 (0)21 620 077
HTZ
Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365