Kontakty

Obala sv. Nikole 31, Baška Voda +385(0)21 620713 info@baskavoda.hr
Predchádzajúce
Ďalšie

V antike na mieste Bašky Vody vzniklo osídlenie Aronia a vedci okrem archeologických nálezov opierajú svoje tvrdenie aj o Tabulu Peutingeriana, mapu, na ktorej je presne na mieste dnešnej Bašky Vody vyznačené osídlenie s rovnakým názvom. V neskorej antike od konca IV. do VII. storočia dochádza k prieniku barbarských národov a obyvateľstvo na Gradine stavia pevnosť, do ktorej sa mohlo nielen uchýliť pred výpadmi, ale aj sledovať vstup do Bračského kanálu. Pozostatky múrov osídlenia z V. až VI. storočia možno na Gradine vidieť aj dnes a početné náleziská amfor a iného keramického materiálu svedčia o obchodných vzťahoch so severnou Afrikou, východným Stredomorím a Čiernym morom. Neďaleko Gradiny bol nájdený aj značný počet hrobiek z obdobia antiky s množstvom vecí vložených do hrobu (lampy, šperky, sklený riad, sošky Euterpy a Kupida atď.). Okrem rímskych nápisov aj iné náhrobné nápisy uvádzajú ilýrske mená, z čoho možno usúdiť, že popri rímskych novoosídlencov tu bolo aj početné autochtónne ilýrske obyvateľstvo. Archeologické nálezy na širokom priestranstve obce hovoria o existencii viacerých villae rusticae (pôvodné osídlenie). V VII. storočí dochádza k prieniku Slovanov, ktorí obsadzujú Aróniu a tá prestáva jestvovať.
Počas nasledujúcich tisíc rokov niet ani stopy po urbanistickom usporiadaní života pri mori. Len pastieri z Basty privádzajú dobytok do blízkosti mora a napájajú ho z basczi vodi, prameňa pitnej vody a treba predpokladať, že prvé domy boli postavené ako prístrešia pre pastierov.

HTZ
Enter Croatia
Dalmatia tourist board
Trip Advisor
PPS 365
Stay safe in Croatia