Kontakty

Obala sv. Nikole 31, Baška Voda +385(0)21 620713 info@baskavoda.hr
Předchozí
Další

V antice na místě Baška Vody stávala osada Aronia, odborníci k tomuto tvrzení kromě, archeologických nálezů, nachází potvrzení i v Tabuli Peutingeriany, mapě na které je stejnojmenná osada označena právě na místě dnešní Baške Vody. V pozdní antice, od konce IV do VII století dochází k vpádu barbarských národů a tak obyvatelé Gradiny budují pevnost do které se mohli ukrýt před útoky, ale i kontrolovat vjezd do Bračského kanálu. Zbytky opevnění osady z V – VI století jsou na Gradině viditelné ještě dnes, a mnohé nalezené amfory a ostatní keramický materiál jsou důkazem o obchodních vztazích se severní Afrikou, východním Mediteranem a Černým mořem. Nedaleko Gradiny je nalezeno množství antických hrobů, a v nich mnoho předmětů (lucerny, šperky, skleněné nádoby, sošky Euterpe i Kupida atd). Kromě římských, některé nádhrobní nápisy uvádí ilirská jména, z čehož lze usoudit, že kromě nově příchozího římského obyvatelstva tu bylo hojně i autochtonního ilirského. Archeologické nálezy na širším prostoru města ukazují na existenci několik villae rusticae. V VII století dochází k vpádu Slovanů, kteří dobývají Aronii a ona zaniká.
Během následujících tisíc let neexistují důkazy o urbáním životě na pobřeží. Jen pastýři z Bastu dovádějí dobytek na pobřeží a napájí jej u bascze vode, pramene pitné vody, a tudíž se předpokládá, že první stavby jsou budovány jako přístřeší pro pastýře.

HTZ
Enter Croatia
Dalmatia tourist board
Trip Advisor
PPS 365
Stay safe in Croatia