Vjetrosolana Ramova

Vjetrosolana Ramova primjer je novo-patentirane tehnologije eksploatacije minerala mora, koja se temelji na prirodnim parametrima proizvodnje; vjetru, tlaku, temperaturi i vlazi zraka. Vjetrosolana Ramova je kao proizvodni pilot projekt izgrađena 2012. godine i u svom pogonu proizvodi solni cvijet visoke kvalitete koji služi za prehranu, dijamantne soli i tekuće minerale mora, tzv. morsko ulje, koji se koriste u terapeutske svrhe. Zanimljivost ovoga projekta je što proizvodnja ne ovisi o vremenskim prilikama i traje cijelu godinu, s naglaskom na spektakularnu kristalizaciju koja kulminira u popodnevnim satima za vrućih dana.

HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365 Stay safe in Croatia