Glave žena Baške Vode isklesane u kamenu ukrašavaju pročelje kuće obitelji Jurišić, sagrađene 1921. godine. Autor je samouki kipar Ivan Jurišić Zane iz Baške Vode. Kiparovo stvaralaštvo dijelom je predstavljeno i u Muzeju naivne umjetnosti u Zagrebu, a Jurišićev kip sv. Ilije nalazi se u kapeli istoimenoga sveca na biokovskom vrhu Sveti Ilija iznad sela Bast.

HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365 Stay safe in Croatia