Arheološki lokalitet Grebišće, JI od Basta

Arheološki lokalitet Grebišće jugoistočno od sela Bast najvjerojatnije je groblje bogatijega stanovništva u kasnom srednjem vijeku, od 12. do 15. stoljeća. Nadgrobni spomenik stećak na Grebišću pripada vrsti sljemenjaka pločastoga tipa, rijetke podvrste. Smatra se najljepšim primjerkom svoje vrste, učestale u priobalju i zaleđu srednje i zapadne Dalmacije. Stećak ukrašen polumjesecom i svastikama najzanimljiviji je primjer preuzimanja pretkršćanskih i ilirskih simbola na kršćanskim nadgrobnim spomenicima.

HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365 Stay safe in Croatia