Łączność

Obala sv. Nikole 31, Baška Voda +385(0)21 620713 info@baskavoda.hr
Poprzedni
Następny

Pod koniec XVII wieku, wraz ze zniknięciem zagrożenia ze strony piratów, i po wygnaniu Turków (1684), mieszkańcy wracają na wybrzeże i powoli wznoszą nową osadę, której nazwę Baška Voda, po raz pierwszy wspomniano w 1688 roku. Pierwszym budynkiem użytku publicznego jest późnobarokowy kośćiółek św. Wawrzyńca, wybudowany w 1750 roku na fundamentach budowy antycznej. Oprócz rolnictwa, ludność zaczyna zajmować się rybołówstem oraz żeglarstwem. Pierwsza szkoła została otwarta w 1845 roku, kościół św. Mikołaja w stylu neoromańskim został wybudowany w 1889 roku, a w 1900 otwarto również pocztę.
Wybudowanie w 1912 roku przystani, czyni z Baškiej Vody znaczący na tych obszarach port, w którym odbywa się intensywny handel między wyspami i terenami położonymi za Biokovem (Zabiokovlje).

HTZ
Enter Croatia
Dalmatia tourist board
Trip Advisor
PPS 365
Stay safe in Croatia