Obavijesti i upute

  • 22. 9. 2019.

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici, temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.

Obveznici plaćanja turističke članarine ispunjeni TZ obrazac zajedno sa kopijom uplatnice podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu do kraja veljače svake godine.
 
Iznos članarine izračunava se na način da se ustanovi ukupni promet po računima (prema knjizi Evidencije o prometu ili obrascu EP) i množi se sa propisanom stopom. 
Napomena: kako je riječ o postotku, na kalkulatoru za rezultat  pritisnete tipku postotka ili podijelite sa 100.
UPLATNICA TURISTIČKE ČLANARINE:
Primatelj: ČLANARINA TZ BAŠKA VODA
Broj računa primatelja ili IBAN: HR4810010051700927159
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB obveznika

Pročitajte više
HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365 Stay safe in Croatia