Obavijesti i upute

  • 15. 12. 2021.

Nastavno na projekt Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske „Turizam za sve“, a radi što veće uključivosti svih građana u ugostiteljske i turističke usluge, na poveznicama u nastavku nalaze se kratki obrazovni video uradci i tekstualni priručnik o ophođenju i načinu pružanja ugostiteljskih usluga gostima s invaliditetom.

Gost s tjelesnim invaliditetom

Gost s poremećajima iz spektra turizma

Gost s oštećenjem sluha

Gost s oštećenjem vida

 
Priručnik
 

Pročitajte više
  • 14. 10. 2021.

Sukladno odluci Turističkoga vijeća TZO Baška Voda o osnivanju turističkih savjeta za Promajnu, Bratuš, Krvavicu, Bast i Topiće, članovi TZO iz navedenih mjesta bili su pozvani posredstvom oglasnih ploča u svim mjestima, mrežnih stranica TZO i izravnim e-dopisima, da do 10. listopada 2021. godine daju prijedloge kandidata za članove pojedinih turističkih savjeta.

Zbog nezainteresiranosti članova TZ izbori članova turističkih savjeta odgađaju se do daljnjega

Pročitajte više
  • 28. 9. 2021.

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma (NN 52/19) i članka 24. Statuta TZO Baška Voda, Turističko vijeće TZO donijelo je odluku o osnivanju turističkih savjeta (TS) za Promajnu, Bratuš, Krvavicu, Bast i Topiće
Djelovanje TS usmjereno je na aktivnosti TZO na području za koje se savjet osniva, a osobito na:
razvoj i poboljšanje turističkoga proizvoda,
promidžba turističke destinacije,
poboljšanje uvjeta boravka turista, uređenje i očuvanje okoliša.

Turistički savjet ima tri ili pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.
TS može birati i u njega biti biran samo član TZO koji svoju djelatnost (smještaj, ugostiteljstvo, turizam, trgovina itd.) obavlja na adresi na području za koje je turistički savjet osnovan i to kao član fizička osoba ili obrtnik, odnosno kao predstavnik člana poduzeća.
Član skupštine/turističkoga vijeća TZO s područja određenoga TS automatski je i član toga TS.
Zbog epidemijskoga stanja, izbori za članove...

Pročitajte više
  • 14. 7. 2021.

Na poveznici Ministarstva vanjskih i europskih poslova republike Hrvatske
http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/slovenija,120.html
objavljeno je da svi putnici za prolazak kroz Sloveniju, od 15. srpnja 2021. godine do 15. kolovoza 2021. godine trebaju sa sobom imati EU digitalnu COVID putovnicu ili jednu od potvrda o zdravstvenom COVID statusu (potvrda o negativnom rezultatu PCR ili brzoga antigenskoga testa ili potvrdu o preboljenju bolesti ili potvrdu o cijepljenju).
Međutim, od naprijed navedene obveze, uz nekolliko iznimaka, izuzete su i osobe koje će kroz Sloveniju proći u razdoblju kraćem od 12 sati.
Podsjećamo da je najbliže mjesto za testiranje na COVID u ispostavi NZJZ SDŽ u Domu zdravlja u Makarskoj. Sve informacije o prijavi za testiranje i plaćanju testiranja nalaze se ovdje ispod u ostalim obavijestima.

Pročitajte više
HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365 Stay safe in Croatia