Obavijesti i upute

  • 7. 3. 2022.

Temeljem dopisa Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta o načinu evidentiranja izbjeglica iz Ukrajine u sustavu eVisitor, izvješćujemo kako slijedi:
„Izbjeglice iz Ukrajine svakako bi trebalo izuzeti od plaćanja turističke pristojbe, ali i prijaviti ih u sustav zbog MUP-a.“
Prilikom prijave izbjeglica  u eVisitor obveznici trebaju odabrati kategoriju „N – osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi, čime bi osobe koje koriste uslugu noćenja bile oslobođene plaćanja turističke pristojbe sukladno odredbi iz čl. 5. st. 6. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19. i 42/20.).“
Napominjemo da je potrebno da se izbjeglice prijave Hrvatskom crvenom križu radi stjecanja izbjegličkoga statusa, ostvarivanja svojih prava i potreba HCK-ove Službe obnavljanja obiteljskih veza. Sa svrhom naprijed navedenoga, dostavljamo Vam objavu s Facebook profila Crvenoga križa u Makarskoj, na hrvatskom i ukrajinskom jeziku:
„Služba traženja - OOV GDCK...

Pročitajte više
  • 15. 12. 2021.

Nastavno na projekt Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske „Turizam za sve“, a radi što veće uključivosti svih građana u ugostiteljske i turističke usluge, na poveznicama u nastavku nalaze se kratki obrazovni video uradci i tekstualni priručnik o ophođenju i načinu pružanja ugostiteljskih usluga gostima s invaliditetom.

Gost s tjelesnim invaliditetom

Gost s poremećajima iz spektra turizma

Gost s oštećenjem sluha

Gost s oštećenjem vida

 
Priručnik
 

Pročitajte više
  • 14. 10. 2021.

Sukladno odluci Turističkoga vijeća TZO Baška Voda o osnivanju turističkih savjeta za Promajnu, Bratuš, Krvavicu, Bast i Topiće, članovi TZO iz navedenih mjesta bili su pozvani posredstvom oglasnih ploča u svim mjestima, mrežnih stranica TZO i izravnim e-dopisima, da do 10. listopada 2021. godine daju prijedloge kandidata za članove pojedinih turističkih savjeta.

Zbog nezainteresiranosti članova TZ izbori članova turističkih savjeta odgađaju se do daljnjega

Pročitajte više
  • 28. 9. 2021.

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma (NN 52/19) i članka 24. Statuta TZO Baška Voda, Turističko vijeće TZO donijelo je odluku o osnivanju turističkih savjeta (TS) za Promajnu, Bratuš, Krvavicu, Bast i Topiće
Djelovanje TS usmjereno je na aktivnosti TZO na području za koje se savjet osniva, a osobito na:
razvoj i poboljšanje turističkoga proizvoda,
promidžba turističke destinacije,
poboljšanje uvjeta boravka turista, uređenje i očuvanje okoliša.

Turistički savjet ima tri ili pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.
TS može birati i u njega biti biran samo član TZO koji svoju djelatnost (smještaj, ugostiteljstvo, turizam, trgovina itd.) obavlja na adresi na području za koje je turistički savjet osnovan i to kao član fizička osoba ili obrtnik, odnosno kao predstavnik člana poduzeća.
Član skupštine/turističkoga vijeća TZO s područja određenoga TS automatski je i član toga TS.
Zbog epidemijskoga stanja, izbori za članove...

Pročitajte više
HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365 Stay safe in Croatia