Poziv članovima TZO Baška Voda na izbor članova turističkih savjeta

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma (NN 52/19) i članka 24. Statuta TZO Baška Voda, Turističko vijeće TZO donijelo je odluku o osnivanju turističkih savjeta (TS) za Promajnu, Bratuš, Krvavicu, Bast i Topiće

Djelovanje TS usmjereno je na aktivnosti TZO na području za koje se savjet osniva, a osobito na:

  1. razvoj i poboljšanje turističkoga proizvoda,
  2. promidžba turističke destinacije,
  3. poboljšanje uvjeta boravka turista, uređenje i očuvanje okoliša.

Turistički savjet ima tri ili pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.

TS može birati i u njega biti biran samo član TZO koji svoju djelatnost (smještaj, ugostiteljstvo, turizam, trgovina itd.) obavlja na adresi na području za koje je turistički savjet osnovan i to kao član fizička osoba ili obrtnik, odnosno kao predstavnik člana poduzeća.

Član skupštine/turističkoga vijeća TZO s područja određenoga TS automatski je i član toga TS.

Zbog epidemijskoga stanja, izbori za članove turističkih savjeta održavaju se dopisnim putem.

Stoga se pozivaju članovi TZO s područja Promajne, Bratuša, Krvavice, Basta i Topića da do 10. listopada 2021. godine dostave svoj prijedlog s imenima i prezimenima do 5 kandidata za članove odgovarajućega turističkoga savjeta i to elektroničkom poštom na adresu tzo@baskavoda.hr ili običnom poštom na adresu: TZO Baška Voda, Obala sv. Nikole 31, 21320 Baška Voda!    

U istom roku, predloženi kandidati trebaju dati svoju suglasnost da budu birani.

Uz potpis,  predlagatelj treba navesti svoje ime i prezime ili naziv člana i OIB člana TZ, a dopis dostavljen e-poštom mora biti poslan s e-adrese koja se u evidencijama TZ vodi kao e-adresa člana.

Nakon isteka rokaza dostavu prijedloga, na isti način provest će se izbor članova turističkih savjeta.

 

  • 28. ruj 2021.

Preuzimanja

HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365 Stay safe in Croatia