PDF infografika s 5 uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku

Ispod ovoga teksta nalazi se PDF infografika s 5 uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku u raznim jezičnim varijantama. 

Napomena: treba zadovoljiti jedan od pet navedenih uvjeta, a za sve dodatne informacije je potrebno scanirati QR kod koji otvara tekst Odluke na MUP-ovim stranicama gdje se nalazi potpuna informacija.

  • 13. 5. 2021.

Preuzimanja

HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365 Stay safe in Croatia