Głosowanie

Głosowanie  1 2 3 4 5 Uwaga
Piękno przyrody
Klimat
Malowniczość miejscowości
Ruch drogowy w miejscowości
Parkingi
Porządek i spokój publiczny
Bezpieczeństwo
Czystość plaż
Zagospodar. i wyposażenie plaż
Sport i rekreacja na plażach
Czystość ulic
Zadbana okolica
Czystość morza
Usługi gastronomiczne
Poczta i telekomunikacja
Dziedzictwo kulturowe
Imprezy
Zabawa
Sport i rekreacja w miejscowości
Spacery
Zakupy
Sprzyjające warunki do wypoczynku rodzinnego
Gościnność
Znajomość języków obcych
  1 2 3 4 5 Uwaga
Wyposażenie
Komfort
Usługi
Uporządkowanie i czystość
jedzenie
Gościnność
Znajomość języków obcych