Online prijava gostiju

Što je online prijava gostiju?

Usluga online prijave gostiju omogućava obveznicima prijave gostiju da vrše prijavu i odjavu gostiju turističkim zajednicama te MUP-u putem interneta. Osim toga navedena usluga omogućava vođenje knjige domaćih i inozemnih gostiju putem Interneta.

Čemu služi informacijski sustav za prijavu i odjavu turista?

  • Prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima na području Republike Hrvatske - u informacijski sustav za prijavu i odjavu turista se unose svi relevantni podaci o pružateljima usluga smještaja (ime/naziv, OIB, adresa) i njihovim smještajnim objektima (vrsta, kategorija, lokacija, smještajni kapacitet) dostupni iz rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama odnosno Ministarstvo turizma. Iz navedenog razloga informacijski sustav za prijavu i odjavu turista može biti upotrijebljen kao jedinstvena i lakopretraživa baza svih pružatelja usluga smještaja odnosno jedinstvena baza svih smještajnih objekata koji posluju na teritoriju RH. U tom smislu želja je da eVisitor zamijeni dosadašnje pojedinačne registre koji se zasebno vode po pojedinim županijama odnosno od strane Ministarstva turizma.
  • Vršenju prijava i odjava gostiju od strane pružatelja usluga smještaja putem Interneta - krajnji korisnici informacijskog sustava za prijavu i odjavu turista (fizičke i pravne osobe koje djeluju kao pružatelji usluga smještaja) bit će u mogućnosti putem informacijskog sustava u svako doba samostalno izvršiti prijavu i odjavu gostiju koji borave u njihovim objektima, a što će rezultirati automatiziranim popisom (knjigom) gostiju na razini svakog pojedinog objekta odnosno pojedinog pružatelja usluge smještaja.
  • Obačunu i kontroli naplate boravišne pristojbe - na temelju izvršenih prijava i odjava gostiju te podataka o pojedinom smještajnom objektu informacijski sustav za prijavu i odjavu turista će automatski, uzimajući u obzir parametre koji se odnose na kategoriju turističkog mjesta, trajanje sezone i druge elemente bitne za obračun, vršiti obračun boravišne pristojbe po pojedinom smještajnom objektu odnosno pojedinom pružatelju usluga smještaja te povezivati izvršene uplate sa zaduženjima i time izračunavati trenutnu obvezu.

 

  • Obradu i analizu podataka te izvještavanje u statističke svrhe - navedeno će omogućiti praćenje kretanja turista gotovo u realnom vremenu, s odmakom od najviše 24 sata, po jednom ili više kriterija kao što su duljina posjeta, lokacija, spol, dob, država ili mjesto prebivališta i drugo, što će sustavu turističkih zajednica omogućiti provođenje aktivne marketinške politike, a javnosti pružiti aktualne podatke o kretanju turista. S obzirom da će dio tih podataka biti besplatno dostupan putem internetskih stranica, iste će moći koristiti i svi gospodarski subjekti koji pružaju turističke usluge u svrhu prilagodbe svoje ponude čime će se postizati sinergijski učinak svih turističkih dionika na promociju hrvatskog turizma i postizanje konkurentnosti ponude. Dodatno, pristupom bazi podataka omogućit će se i Državnom zavodu za statistiku te znanstveno-istraživačkim institucijama provođenje daljih i kompleksnijih statističkih i drugih analiza vezanih uz turistički sektor.
  • Međusobnoj suradnji tijela javne vlasti u izvršavanju zakonskih zadaća - putem udaljenog pristupa bazi podataka informacijski sustav za prijavu i odjavu turista će omogućiti svim zainteresiranim javnim tijelima (Carinska uprava, MINT, MUP, DORH i dr.) da prikupljene podatke koriste za ostvarenje svojih zakonom propisanih zadaća, bez dodatnih administrativnih zahtjeva ili barijera.

Što mi je potrebno za korištenje usluge?

Potrebno Vam je računalo s pristupom internetu, te korisničko ime, lozinka i TAN lista za pristup sustavu. Vaše pristupne podatke možete zatražiti u Turističkoj zajednici, a isti će Vam biti uručeni osobno. Prethodno obvezno provjeriti da li Turistička zajednica raspolaže sa Vašim rješenjem o odobrenju za pružanje usluga i preslikom osobne iskaznice nositelja rješenja.
 

eVisitor - Smjernice za postupanje prema općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka (GDPR)

eVisitor-Smjernice za postupanje prema općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

eVisitor - Obavijest o prikupljanju osobnih podataka

 Na sljedećem linku nalazi se Obavijest turistima o prikupljanju osobnih podataka za korištenje sustava eVisitor na 12 jezika: htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor

eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_HR