Dienste

Touristeninspektion

Touristeninspektion

Trg Tina Ujevića 1/1, Makarska
+385 (0)21 612 555
Stadtpolizei

Stadtpolizei

Obala sv. Nikole 65
+385 (0)21 620 244
Bank

Bank

Obala sv. Nikole 29
+385 (0)21 620 330
Apotheke

Apotheke

Blato 6
+385 (0)21 620 077
HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365