Dienste

Touristeninspektion

Touristeninspektion

Trg Tina Ujevića 1/1, Makarska
+385 (0)21 612 555
Stadtpolizei

Stadtpolizei

Obala sv. Nikole 65
+385 (0)21 620 244
Apotheke

Apotheke

Blato 6
+385 (0)21 620 077
Post

Post

Obala Sv. Nikole 79
+385 (0)21 406 881
HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365